top of page

- Szolgáltatások -

01. Cég

CÉGÜGYEKRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS:

 Az egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás online adatlap kitöltésével és elküldésével az elküldő automatikusan nem ad megbízást az annak lebonyolítására!

 Az egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás ügyvédi munkadíjáról, és a felmerülő egyéb illetékekről és költségekről valamint az egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás online adatlap kitöltésével, elküldésével kapcsolatosan az „Elérhetőség” menüpontban található ceg@drkovacspeter.hu E-mail címen és telefonszámon lehet felvilágosítást kérni!

Csak és kizárólag a DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA által megküldött „Árajánlat” Ügyfél által történő elfogadásakor jön létre ügyvédi megbízás!

 Az egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás online adatlap összes rovatának kitöltése nem szükséges, csak a konkrét ügyre vonatkozó adatok megadása szükséges!

Magyarországon, valamint Európa és a Föld más országaiban is a gazdasági élet elsődleges szereplői a természetes személyek illetve a jogi személyiségű, és a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által felhalmozott tőke koncentrált működésének keretet adó üzletszerű gazdasági tevékenység céljára alapított cégek.

Az egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás szabályozása során a modern állam a világ minden táján törekszik arra, hogy az ügyvédi közreműködést igénylő cégalapítás gyorsan és hatékonyan működjön.

Az egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás a Magyarország Országgyűlése által elfogadott jogszabályoknak köszönhetően egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás eredményessége pedig a cégalapításban közreműködő Ügyvédi Iroda precizitásán, hozzáértésén múlik.

 

A DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA elsődleges célja, hogy az Ügyvédi Irodát a bizalmukkal megtisztelő már meglévő és leendő Ügyfelei részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson melynek része a gyors, és eredményes egyszerűsített online cégeljárás, egyszerűsített online cégalapítás valamint ügyvédi tanácsadás és teljes körű lebonyolítás minden egyéb cég változásbejegyzéssel, végelszámolással, csődeljárással, felszámolási eljárással és off-shore státuszú cégek bejegyzésével, bankszámlanyitásával kapcsolatosan.

A DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA elsődleges célja továbbá, hogy az Ügyvédi Irodát a bizalmukkal megtisztelő – könyvelőirodák, adótanácsadó irodák, és könyvvizsgáló irodák, mint kiemelt már meglévő és leendő Ügyfelei részére is – egyedi ügyvédi munkadíjszabás mellett - teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson melynek része a gyors, és eredményes egyszerűsített online cégeljárás, egyszerűsített online cégalapítás valamint ügyvédi tanácsadás és teljes körű lebonyolítás minden egyéb cég változásbejegyzéssel, végelszámolással, csődeljárással, felszámolási eljárással és off-shore státuszú cégek bejegyzésével, bankszámlanyitásával kapcsolatosan.

Felismerve azt a gyakori igényt, mely szerint egy 24 órán belül megalapított cég egy komplex megvalósítandó projekt első lépéseként meghatározó eleme a projekt sikerének - a DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA által kifejlesztett ún. online felületnek köszönhetően minden az Ügyvédi Irodát a

bizalmával megtisztelő már meglévő és leendő

Ügyfeleknek lehetősége nyílik arra, hogy az

egyszerűsített cégeljárás, egyszerűsített cégalapítás

online adatlap kitöltését és elküldését követően 1 órán

belül az egyszerűsített cégalapításhoz szükséges

dokumentumok aláírására alkalmas  módon

elkészüljenek, és a szükséges aláírások megtörténte

után még aznap az egyszerűsített cégeljárás,

egyszerűsített cégalapítás során a cég székhelye

szerint illetékes cégbíróság által meghozott online

cégbejegyző végzést kézhez kapják.

dr_kovacs_peter_csak_nev_feher.gif
drkovacs_logo_teteje_feher.gif

 2004 óta az Önök szolgálatára

Kérjük küldje be
Online adatlapját

Hands Typing
bottom of page