top of page

- Szolgáltatások -

02. Ingatlan

dr_kovacs_peter_csak_nev_feher.gif
drkovacs_logo_teteje_feher.gif

INGATLANÜGYEKRE 
VONATKOZÓ  ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÁS:

 Az ingatlan adásvételi szerződés online adatlap kitöltésével és elküldésével az elküldő automatikusan nem ad megbízást az annak lebonyolítására!

Az ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi munkadíjáról, és a felmerülő egyéb illetékekről és költségekről valamint az ingatlan adásvételi szerződés online adatlap kitöltésével, elküldésével kapcsolatosan az „Elérhetőség” menüpontban található ingatlan@drkovacspeter.hu E-mail címen és telefonszámon lehet felvilágosítást kérni!

Csak és kizárólag a DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA által megküldött „Árajánlat” Ügyfél által történő elfogadásakor jön létre ügyvédi megbízás!

 Az ingatlan adásvételi szerződés online adatlap összes rovatának kitöltése nem szükséges, csak a konkrét ügyre vonatkozó adatok megadása szükséges!

Az Európai Unió  tagországai közül szinte egyedülálló módon, Magyarországon az ingatlanok nagy része magántulajdonban van. Egy család életének meghatározó pillanata, amikor a családi vagyon meghatározó részét képező ingatlan értékesítésre kerül.

A természetes személyek, és cégek ingatlanvagyon-tulajdonlása a Magyarország jogalkotásának egyik legfőbb nemzetgazdasági kérdése egyrészt az eladáskor keletkező adóbevételek, másrészt a vételkor keletkező illetékbevételek miatt.

Nemzetgazdasági szempontok, és a szokásosnál is fokozottabb ügylet-biztonság követelmény miatt az ingatlanügyletekhez kötelező az ügyvédi közreműködés Magyarországon.

A DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA elsődleges célja, hogy az Ügyvédi Irodát a bizalmukkal megtisztelő már meglévő és leendő Ügyfelei részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson melynek része a gyors, és eredményes ingatlan adásvételi szerződés megkötése valamint ügyvédi tanácsadás és teljes körű lebonyolítás minden egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ingatlan kölcsön-, és jelzálog szerződéssel, ingatlan bérleti, ingatlan ajándékozási, ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jog alapítási, haszonélvezeti jog megszüntetési, használati megosztási szerződéssel, öröklési szerződéssel, végrendelettel, mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel, földhasználati szerződéssel, külföldi magánszemélyek magyarországi ingatlanának megszerzéséhez szükséges közigazgatási engedélyezési, és bármely felmerülő földhivatali eljárással kapcsolatosan.

A DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA elsődleges célja továbbá, hogy az Ügyvédi Irodát a bizalmukkal megtisztelő – települési önkormányzatok, ingatlanfejlesztő társaságok, ingatlanberuházó társaságok, ingatlanforgalmazó társaságok, ingatlanközvetítő társaságok, társasház közösségek, hitelközvetítő társaságok, pénzügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, pénzintézetek, bankok, mint kiemelt már meglévő és leendő Ügyfelei részére is – egyedi ügyvédi munkadíjszabás mellett - teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson melynek keretében közbeszerzési, telekalakítási, összevonási, kisajátítási, szolgalmi jogi megállapodásokat, projekt-kivitelezési vállalkozási szerződéseket, ingatlan kölcsön-, és jelzálog szerződéseket, ingatlan-lízingszerződéseket, banki projektfinanszírozási szerződéseket, újépítésű társasház-kivitelezési projekt jogi előkészítéséhez szükséges okiratokat, új-, és meglévő társasházak vonatkozásában alapító okiratokat, továbbá új-, és használt – lakás, iroda, kereskedelmi, és ipari – ingatlanokra vonatkozó ingatlan adásvételi szerződéseket, mint ügyvédi okiratokat szerkesszen, továbbá földmérési, térképészeti, különleges földhivatali, építészeti, közigazgatási engedélyezési, ingatlan végrehajtási, bírósági végrehajtási záradékoltatási, ingatlan kiürítési polgári peres és nem peres ügyeket intézzen, közreműködjön külföldi – horvátországi, spanyolországi, olaszországi, franciaországi – ingatlanok megvásárlása, bérlete, lízingje ügyében.

Felismerve azt a gyakori igényt, mely szerint egy ingatlan adásvételi szerződés megkötésén egy egész család egzisztenciája múlhat, vagy egy ingatlan adásvételi szerződés megkötése egy komplex megvalósítandó fejlesztési projekt első lépéseként meghatározó eleme a projekt sikerének - a DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA által kifejlesztett ún. online felületnek köszönhetően minden az Ügyvédi Irodát a bizalmával megtisztelő már meglévő és leendő Ügyfeleknek lehetősége nyílik arra, hogy

az ingatlan adásvételi szerződés online adatlap

kitöltését és elküldését követően 1 órán belül az

ingatlan adásvételi szerződéshez szükséges

dokumentumok aláírására alkalmas  módon

elkészüljenek, és a szükséges aláírások megtörténte

után még aznap az ingatlan adásvételi szerződés

aláírása, és ellenjegyzése után az ingatlan fekvése

szerint illetékes körzeti földhivatal által érkeztetett

ingatlan adásvételi szerződés példányát kézhez

kapják, és ezzel elindítsák a szükséges

banki-hitelezési, projektfinanszírozási procedúrát,

melynek megtörténtétől adott esetben naponta súlyos

összegek függnek.

 2004 óta az Önök szolgálatára

Kérjük küldje be
Online adatlapját

Hands Typing
bottom of page