top of page

- Szolgáltatások -

03. Hajó

A hajó adásvételi szerződés online adatlap kitöltésével és elküldésével az elküldő automatikusan nem ad megbízást az annak lebonyolítására!

 

A hajó adásvételi szerződés ügyvédi munkadíjáról, és a felmerülő egyéb illetékekről és költségekről valamint A hajó adásvételi szerződés online adatlap kitöltésével, elküldésével kapcsolatosan az „Elérhetőség” menüpontban található hajo@drkovacspeter.hu E-mail címen és telefonszámon lehet felvilágosítást kérni!

Csak és kizárólag a DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA által megküldött „Árajánlat” Ügyfél által történő elfogadásakor jön létre ügyvédi megbízás!

A hajó adásvételi szerződés online adatlap összes rovatának kitöltése nem szükséges, csak a konkrét ügyre vonatkozó adatok megadása szükséges!

Magyarországon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Főosztályának Hajóüzembiztonsági és Regiszteri Osztálya tartja nyilván a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése által meghatározott lajstromköteles úszólétesítményeket, mely szerint lajstromköteles az a vízijármű, amelynek hossza meghaladja a 6,2 métert, névleges vitorlafelülete meghaladja a 10 m2-t, illetőleg motorteljesítménye meghaladja a 4 kW-ot.  

A lajstromba történő  bejegyzés feltétele, hogy a vízi jármű építésekor tett nyilatkozat, illetőleg a vízi jármű tulajdonjogának megszerzéséről szóló szerződés - hajó adásvételi szerződés - és az ahhoz kapcsolódó egyéb nyilatkozatok ügyvéd által ellenjegyzett, vagy egyéb, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kerüljenek megszerkesztésre, elkészítésre, később ügyvéd általi ellenjegyzés lehetőségével. 

A hatályos szabályozás szerint a Magyarországon lajstromozott, de külföldön például Horvátországban, Spanyolországban, Olaszországban, vagy Franciaországban magyar lobogó alatt horgonyzó hajókra vonatkozó adásvételi szerződés csak akkor lajstromozható, ha ügyvéd által ellenjegyzett vagy egyéb, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kerül megszerkesztésre, elkészítésre, később ügyvéd általi ellenjegyzés lehetőségével. 

Különleges jogi természete miatt a vízi jármű, mint ingóság a hatályos jogszabályok szerint „quasi ingatlannak” minősül, tulajdoni lapja van, jelzálogosítható…

Ezen szabályozásnak megfelelően a két tanú előtt aláírt hajó adásvételi szerződés alapján jogi személyek esetében nem jegyzehető be a tulajdonjog, a hajó nem lajstromozható!

A DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA elsődleges célja, hogy az Ügyvédi Irodát a bizalmukkal megtisztelő már meglévő és leendő Ügyfelei részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson melynek része a gyors, és eredményes hajó adásvételi szerződés megkötése valamint ügyvédi tanácsadás és teljes körű lebonyolítás minden egyéb hajókkal kapcsolatos kölcsön-, és jelzálog szerződéssel, hajó bérleti, hajó ajándékozási, hajóra vonatkozó haszonélvezeti jog alapítási, haszonélvezeti jog megszüntetési, használati megosztási szerződéssel, öröklési szerződéssel, végrendelettel, használati szerződéssel, külföldi magánszemélyek magyarországi hajóvásárlásához szükséges okiratok elkészítésével, és bármely felmerülő hajózási hivatali eljárással kapcsolatosan.

A DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA elsődleges célja továbbá, hogy az Ügyvédi Irodát a bizalmukkal megtisztelő – hajóépítő társaságok, hajó márkakereskedő,- forgalmazó társaságok, hajó közvetítő társaságok, hitelközvetítő társaságok, pénzügyi intézmények, pénzügyi vállalkozások, pénzintézetek, bankok, mint kiemelt már meglévő és leendő Ügyfelei részére is – egyedi ügyvédi munkadíjszabás mellett - teljes körű jogi szolgáltatást nyújtson melynek keretében közbeszerzési megállapodásokat, kikötő projekt-kivitelezési vállalkozási szerződéseket, hajó kölcsön-, és jelzálog szerződéseket, hajó -lízingszerződéseket, banki flotta finanszírozási szerződéseket, kikötő projekt jogi előkészítéséhez szükséges okiratokat, új-, és használt hajókra vonatkozó hajó adásvételi szerződéseket, mint ügyvédi okiratokat szerkesszen, továbbá kikötő-projekttel kapcsolatos vízügyi engedélyezési, földmérési, térképészeti, különleges földhivatali, építészeti, közigazgatási engedélyezési, hajó végrehajtási, bírósági végrehajtási záradékoltatási, polgári peres és nem peres ügyeket intézzen, közreműködjön külföldi – egyesült államokbeli, horvátországi, spanyolországi, olaszországi, franciaországi – hajók megvásárlása, tartós bérlete, lízingje ügyében.

Felismerve azt a gyakori igényt, mely szerint egy hajó, vagy jet-sky adásvételi szerződés megkötésén egy egész család felhőtlen nyaralása múlhat, vagy egy hajó-flottára vonatkozó adásvételi szerződés megkötése egy komplex charter-projekt első lépéseként meghatározó eleme a projekt sikerének - a DR. KOVÁCS PÉTER ÜGYVÉDI IRODA által kifejlesztett ún. online felületnek köszönhetően

minden az Ügyvédi Irodát a bizalmával megtisztelő

már meglévő és leendő Ügyfeleknek lehetősége nyílik

arra, hogy A hajó adásvételi szerződés online adatlap

kitöltését és elküldését követően 1 órán belül a hajó

adásvételi szerződéshez szükséges dokumentumok

aláírására alkalmas  módon elkészüljenek, és a szükséges

aláírások megtörténte után még aznap a hajó adásvételi

szerződés aláírása, és ellenjegyzése után az illetékes

nyilvántartó Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt

Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Főosztályának

Hajóüzembiztonsági és Regiszteri Osztálya által

érkeztetett hajó adásvételi szerződés példányát kézhez

kapják, és ezzel elindítsák a szükséges banki-hitelezési,

projektfinanszírozási prodecúrát, melynek megtörténtétől

adott esetben naponta súlyos összegek függnek.

drkovacs_logo_teteje_feher.gif
dr_kovacs_peter_csak_nev_feher.gif

HAJÓÜGYEKRE
VONATKOZÓ  ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÁS:

2004  óta az Önök szolgálatára

Kérjük küldje be
Online adatlapját

Hands Typing
bottom of page